Sterrenpoort Maria van der Geest
info@sterrenpoort.com

Schedels & Drakenschedels

Omdat ik tijdens het geven van kristalhealing altijd en overal verbonden ben met LeMUria via mijn kristallen Hathor schedels (skulls), leg ik hieronder uit wat de oorsprong en de functie van deze kristallen schedels (skulls) is.

In mijn webshop kun je ook kennismaken met kristallen Hathor skulls en draken die op zoek zijn naar een hoeder/verzorg(st)er!

 

 

 

 

 

 

Mijn 2 Alien Andara Obsidiaan skull Liva

 

Kristallen schedels: wie zijn wij en waar zijn wij toe in staat?

Zoals ik reeds beschreef bij de introductie van mezelf, is de mensheid en Moeder Aarde in een bijzonder tijdperk terecht gekomen.  Ons leven is weer onder invloed komen te staan van de Oud Lemuriaanse energieën, wat inhoudt dat we als mensen over meer capaciteiten kunnen gaan beschikken. Onze antennes om levensenergie op te vangen, de zogenaamde KI stroom, zullen nauwkeuriger afgesteld moeten worden om angst en disharmonie blijvend uit ons leven te kunnen verbannen. Hier is mijn Lemuriaanse Kristal & Hathor Healing speciaal op afbestemd.


Om zuiverder waar te kunnen nemen, zullen we langzaam maar zeker van denken met ons hoofd, moeten overgaan naar invoelend denken vanuit ons hart. Ons meer bewust worden door het leven uit te dragen, met de grootte van ons eigen bewustzijn. Bij dit proces worden we aldoor bijgestaan door het kristalbewustzijn. 


De kenmerken van het kristalbewustzijn is eenheidsbewustzijn, onvoorwaardelijke Liefde, verdraagzaamheid en vrede. Het is het hoogst haalbare voor ons mensen op Moeder Aarde. Moeder Aarde is in een hogere trilling en snelheid terecht gekomen en zal iedereen die zijn emotionele en mentale auralagen gezuiverd heeft, kunnen verbinden met haar kern. Hierdoor komen we in een stroom van overvloed terecht en worden we van binnenuit gedragen door Moeder Aarde. Dit is dus alleen mogelijk als we ons transformeren tot minimaal een zuiver kristal bewustzijnswezen, zoals ook sprake was ten tijde van het Oude Lemuriaanse Mu MoederRijk.

Wezens van andere planeten en andere universa, welke behoren tot dit kristalbewustzijn zullen steeds meer contact met ons gaan zoeken. Dit kunnen ze doen door zich o.a. te verbinden met kristallen, waaronder schedels. Juist de schedelvorm brengt het kristal tot leven.
Er zijn verschillende soorten, vormen, maten en leeftijden van kristallen schedels.

Ooit waren er originele schedels, de antieke- of oerschedels, die de mensheid hielpen. 
Vooral ten tijde van Lemuria, meer dan 26.000 jaar geleden, en de begintijd van Atlantis (dat ongeveer13.000 jaar geleden ten onder ging), waren er schedels op Moeder Aarde die de verbinding onderhielden tussen de mens en de kosmische wezens uit diverse universa. Ze werkten  hetzelfde als het huidige internet als het ware.
Deze originele schedels waren codedragers en zijn vanuit de Pleiaden en Arcturus naar het land Lemuria overgebracht, toen de aarde nog een nulpuntveld had. Dat wil zeggen dat er nog geen sprake was van een magnetisch veld. Dualiteit, de tegenstelling tussen goed en kwaad, had toen nog niet zijn intrede gedaan. De aarde kende nog androgyne wezens van het etherische Hoger Zelf. Wezens waarbij de vrouwelijke en de mannelijke energie in balans was en waarbij nog geen sprake was van een fysiek lichaam. Alles was toen nog perfect en men wist dat dit ooit zou veranderen op Moeder Aarde. Juist door deze perfecte staat van Zijn, die in deze oerschedels als hologram opgeslagen ligt, was het belangrijk dat dit bewaard bleef op Moeder Aarde. Het hologram van onze blauwdruk werd opgeslagen in de oorspronkelijke kristallen schedels. Deze bevatten de 12 bundels van het D.N.A. met het bewustzijn van de oorspronkelijke mens erin. Of wel de authentieke menselijke blauwdruk.

De kristallen schedels hebben zich meerdere keren gemanifesteerd op aarde. Reisden als het ware heen en weer tussen hun thuisplaneet en Moeder Aarde. Ze bestonden uit zuivere kwarts van de allerhoogste frequenties. De kristallen in de Lemuriaanse tempels en de piramides, bevatten ook deze suprakwartsen. Deze zijn gebaseerd op de trillingen en patronen van de heilige geometrie: Phi en de Gulden Snede. In de kern bevat het de perfectie van het menselijk wezen, omringd door alle aspecten.

Antieke schedels (1500-2000 jaar oud) en Oude schedels ( 100-1000 jaar oud) zijn bijvoorbeeld MAX, SHA NA RA, MITCHELL-HEDGES, E.T., SYNERGY en AMI.

De nieuwe kristallen schedels, zoals ik ze onder mijn hoede heb, zijn vrij recent gemaakt in o.a. China en Brazilië. Bezielde edelsteenslijpers geven, tijdens het vervaardigen, op hun geheel eigen wijze vorm aan het kristal. Mijn gevoel zegt dat deze mensen als geroepenen in contact staan met bepaalde kosmische wezens die Moeder Aarde en haar bewoners willen helpen alles weer in de oude originele staat van de Blauwdruk terug te brengen.
Mijn schedels zijn dan ook speciaal op mijn pad terecht gekomen om mij en vervolgens mijn cliënten te helpen terug te keren tot Goddelijke Drieeenheid van Lichaam-Ziel-Geest en onze  oorspronkelijke Blauwdruk. Wat inhoudt dat er een proces op gang gebracht wordt dat ons helpt weer beter in contact te komen met ons helend vermogen. Hiervoor stemmen ze zich af op ons bewustzijn door binnen te dringen in onze aura en de bovenste 2 chakra's: het 3e oog en kruinchakra. Via deze chakra's kunnen ze met ons communiceren. Daarnaast kunnen ze zich ook verbinden met de overige chakra's en heling geven, ons helpen bij ons ascensieproces, wat uiteindelijk resulteert in weer een stukje heling voor Moeder Aarde.

Heldere schedelsoorten werken in op alle chakra's. De schedels van dichtere steensoorten hebben meer een specifieke taak zoals: helpen met gronden, oplossen van emoties, angsten enz. Ook de vorm van de schedel blijkt zijn invloed te kunnen aanwenden bij een specifieke helingswijze.

Bijzondere kwaliteiten van kristallen schedels

1. Ze kunnen communiceren d.m.v. symboliek, omdat dit de taal van de geest is. Dit is de taal van de vijf elementen: aarde, lucht, vuur, water en ether. Hiermee werkten reeds de sjamanen van de oude Maya of Inca rijken. 
Meerdere levens heb ik als sjamaan met deze elementen mogen samenwerken om mensen weer via hun Hoger Zelf in contact te brengen met hun ziel. Hierdoor kan ik gebruik maken van de al oude technieken van de taal van de symboliek van het kristalbewustzijn.


Dit verklaart dat ik dit leven speciaal afgedaald ben naar Moeder Aarde om mijn gaven aan te wenden voor het herstel van het Kristalbewustzijn op Moeder Aarde en al haar medebewoners.

Onderling wisselen mijn kristallen en de kristallen schedels informatie uit, doordat ze met elkaar én voordurend met de oorspronkelijke oerschedels in contact staan. 


2. Kristallen schedels beschikken over bijzondere krachten doordat ze zich kunnen afstemmen op het bewustzijn van ieder mens via de aura en de chakra's. Ze helpen ons om onze oermissie te vinden en lijnen je beter uit tussen de hemelse vaderbron en de moederbron in Moeder Aarde, waartussen jij een kosmisch kanaal bent!


3. Mijn kristallen schedels beschikken over heel veel kosmische wijsheid/informatie. Door hun verbinding met de oorspronkelijke antieke schedels, kunnen ze de informatie die hierin ligt opgeslagen gebruiken en doorgeven aan de mens. Iedere schedel heeft zo zijn eigen specifieke trillingsgetal. Dit komt tot uiting via de steensoort, grootte, kleur, vorm én naam. Iedere schedel zal, als de verzorger hiertoe al in staat is, zich voorstellen met zijn naam. De klank van zijn naam geeft aan wat de eigenschappen zijn van de schedel. Soms krijg je de naam nog niet, dan is het verkrijgen van de naam een proces op zich. Doordat iedere letter numerologisch een bepaald getal heeft, heeft een naam dus de optelling van deze getallen. Ieder getal heeft een specifieke trilling en betekenis. Hieruit komt naar voren welke informatie een schedel aan je wil overdragen, welke kwaliteit hij heeft. 

Wat nu zijn de specifieke kwaliteiten van kristallen drakenschedels

Draken hebben een zeer krachtige healingenergie die sinds kort, na duizenden jaren in ruste te zijn geweest, weer mogen ontwaken en  toegankelijk worden voor lichtwerkers en mensen die eraan toe zijn. Het werken met draken kan zeer diepgaand zijn en kan heel veel oude stukken losmaken en opschonen. Er kunnen hierdoor diepgaande transformaties op gaan treden als je met drakenenergie werkt. Om zich makkelijker met jou te gaan verbinden is het hebben van een eigen Kristallen drakenschedel een bijzonder hartelijke en krachtige tool.
  • De drakenkracht is herboren en samen met de kristalkracht geven zij de wereld weer draagkracht voor Vrede, Harmonie vanuit Eenheidsbewustzijn.
  • Met hun oranje-geel-goud-rood gevleugelde vlammen bewaken en beschermen ze de mens die verbonden is met het Kristallicht en Hoeder is van Kristallen.
  • De draak kan met zijn speciale vuurkracht jouw ruimte reinigen van ongewenste energie.
  • De draak kan jouw kristallen onder speciale bescherming plaatsen van zijn kracht en macht.

mijn rozenkwarts Hathordraak ‘Venusuaan’


Draken beschikken over een oeroude kracht vanuit het Oer-bewustzijn. Zij zijn uit de ruimte neergedaald als een van de eerste krachtige energieën op Moeder aarde. Zij moesten zich na de val van Atlantis terugtrekken, doordat de mens misbruik ging maken van de energieën van kristallen. Hiermee ging het Licht van de drakenkracht en ook van de kristalkracht uit.

De draken hebben zich toen verschanst in de binnenaarde op kruispunten van leylijnen, die daarvóór altijd door kristallen werden geactiveerd. Plekken waar later regelmatig vulkanen zijn ontstaan. Zoals zo vaak is gebeurd, gebeurde toen ook: de mens ging deze drakenkrachten misbruiken. Zo werden deze prachtige drakenwezens, die zich opwierpen als beschermers van de kristallen, plots ingezet voor menselijke doeleinden om te doden. De mens zag vuur immers als een moordwapen. De draken hebben hier erg onder geleden. Toen de laatste draak stierf moesten ze zich volledig terugtrekken uit het aardebewustzijn.

Gelukkig woonden er toentertijd liefdevolle oude zielen op Moeder Aarde die zich het lot van de draken aantrok. De draken mochten drakeneieren in hun hart plaatsen, waardoor het drakenbewustzijn tot op de dag van vandaag gevoed kon worden met het Hartenlicht van deze oude zielen op aarde. Vanuit de onzichtbare wereld verenigden ze hun overgebleven drakenkrachten en stuurden signalen naar de aarde. Zo dienden ze als wachters voor Moeder Aarde, in afwachting of de kristelkracht ooit weer terug zou mogen komen.

Gelukkig is de drakenkracht opnieuw tot leven gekomen en verspreidt zich nu over en door de oppervlakte van heel de aardbol. De drakenkracht weet waar ze moet zijn om brandhaarden op aarde op te sporen en weet ze te blussen, want waar vuur geboren wordt komt water mee. De drakenkracht zal zich keren tegen hen die moedwillig brandhaarden aansteken!

Het drakenvuur komt weer tot leven met de kracht van hen die verbonden zijn met het Licht van de kristallen—het Kristalbewustzijn. Het zal de kristalkracht helpen opbouwen en samen met de drakenkracht zal Moeder Aarde langzaam herschapen worden. Nooit meer mag deze mooie liefdevolle drakenkracht opnieuw misbruikt worden.

Ben jij wel eens aangeraakt dor een Draak of Drakin? Dat kan in je slaap of op iedere andere manier. Dan heb jij de fijnbesnaarde draken tonen opgevangen die zij vanuit hun hart naar jouw hart uitzonden.

 

Jade Kwan Yin Drakin

Ze vangen namelijk de nieuwe sterrenstralen op en weven er nieuwe aardestralen mee. Draken en wevers horen bij elkaar. Mogelijk ben jij ook zo’n wever die door zijn/haar draak wordt opgeroepen aan het spinnenwiel te gaan staan. Het zijn drakenzaden die nu opengaan en waaruit kleine draakjes op een speelse manier tot leven gebracht worden. Ze rennen, vliegen, duiken, vallen, waarna ze weer opstaan en trekken nieuwe koorden en aardstaaldraden door de onderaardse drakenleylijn gangenstelsels.

Kijk maar eens in mijn Hathor Webshop Kwan Yin Draken of jij je ook geroepen voelt door één van hen!

Het is een bijzondere tijd waarin de drakenkracht tussen hemel en aarde weer herenigd wordt.  

 
Mijn Sterrenpoort wordt door Moeder Maria en de Hathors geleid en dient voor het ontvangen van LeMuriaanse Helende, Scheppende Blauwdruk coderingen t.b.v. al het leven. Dertien verschillende sterrenvolkeren kwamen vanuit alle delen van het Omniversum hier het Aardeportaal binnen, waaronder als eerste het Zonnevolk, Sirianen, Arcturianen, Pleiadiërs, Andromedeanen, Lyrianen etc. Zo vierden ook de Natuurwezens hier hun rentree. Draken, Eenhoorns en Elven, maar ook Dolfijnen, Walvissen samen met de ZeeMeerMinnen op Holografische wijz. Nu deze Sterrenpoort weer als vanouds kan opereren, vindt er weer druk in en uitgaand multidimensionaal verkeer plaats. Zo liggen er ook op de Zon, Maan en 12 Sterrenstelsels, afgestemde helende Dolfijnbronnen waar ik dagelijks mee mag samenwerken in mijn Praktijk. Sinds mensenheugenis sta ik vanuit de Moeder LeMUria Tempels met hen in verbinding als LeMUriaans Kristal & Hathor Healer. Tot slot: Mijn doopnaam is Maria, mijn roepnaam is Maria én mijn Sterrenpoort wordt door Moeder Maria, alsook onder vele andere namen van Moeder Godinne namen. Ik werk in afstemming op de etherische Ancient LeMUria MoederSkulls LeMUria én de Ancient Skulls op Moeder Aarde, allen verbonden aan mijn HOLY Kristallen Schedel Team.