Sterrenpoort Maria van der Geest
info@sterrenpoort.com

De provider van de STERRENPOORT maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website gaat U akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer informatie

INHOUD VAN DEZE PAGINA:

 1. WKKGZ en Collectief Alternatieve Therapeuten
 2. Contactgegevens Sterrenpoort
 3. Bankgegevens, KvK nr en BTW nr van de Sterrenpoort
 4. Tarieven van mijn sessies en overige activiteiten, annuleren van afspraak
 5. Cadeaubon bestellen
 6. Waar ligt de Sterrenpoort en hoe te bereiken via het openbaar vervoer
 7. Privacyverklaring
 8. Cookieverklaring en cookie-wetgeving
 9. Herkennen van een eigen foto op mijn website

1.  Per 1 januari 2017 ben ik wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een gecertificeerd collectief en mijn cliënten de weg te wijzen als er tussen ons sprake zou zijn van enige vorm van onenigheid of blijvend verschil van inzicht.
Ik, Maria van der Geest, ben officieel aangesloten volgens de wettelijke richtlijnen van het WKKGZ bij het C.A.T. = Collectief Alternatieve Therapeuten. Dit keurmerk geeft er blijk van dat mijn werk garant staat voor een gecertificeerde kwaliteit. Door op onderstaand logo te klikken kan men doorschakelen naar de website van het C.A.T. Hier vindt men alle info omtrent dit Collectief. Men kan hier terecht voor het invullen van een klachtenformulier, mocht mijn cliënt niet tevreden zijn over mijn werkwijze. Nadat ik hiervan uiteraard eerst zelf op de hoogte ben gesteld door mijn cliënt. Als het resultaat van ons gezamenlijke gesprek geen oplossing biedt, kan men overwegen gebruik te maken van een geschillen- en/of tuchtcommissie, waarbij mijn belangen via een verzekerde instantie, welke verbonden is aan het C.A.T., behartigd zullen worden.

 


2. Contactgegevens Sterrenpoort:                                         

Telefoonnummer: 06 57267011
Adres: Rosa Spierlaan 14, 2343 PT Oegstgeest
e-mailadressen: info@sterrenpoort.com of Maria@sterrenpoort.com
of maak gebruik van het contactformulier


3. K.v.K. Leiden: 50987623              BTW-nummer: NL01248607B60
Bankrekening: NL65 ABNA 0842 4837 72  t.a.v. STERRENPOORT 
BIC nr: ABNANL 2A   
   

Op behandeldagen neem ik de telefoon zelden direct op i.v.m. het geven van sessies. Spreek daarom altijd duidelijk naam en boodschap in. Ik bel terug zodra ik hiervoor in de gelegenheid ben.
Daarnaast kan men ook een vraag stellen via het contactformulier. Zie tabblad Contactformulier aan de linkerzijde.
Ik ga telefonisch niet in op advertentieverzoeken en reclameboodschappen.

Als men komt voor een afspraak, stel ik het bijzonder op prijs als men aanbelt op het gemaakte tijdstip, omdat ik niet over een wachtkamer beschik en ik mogelijk nog bezig ben met het voorbereiden van de sessie. Het kan dus altijd even duren voor ik open doe!

Aan mijn klanten die van ver komen, en regelmatig te vroeg arriveren, is mijn verzoek om in mijn omgeving een heerlijke wandeling te gaan maken. Dit is tevens bevordelijk voor de healingsessie!

Natuurlijk kan men ook bewust wat vroeger van huis gaan om ergens even bij te komen van de reis, om bijvoorbeeld iets te drinken. Op 10 minuten afstand van mijn woning ligt

 • Bread & Butter: Ommevoort 14, 2341 VV Oegstgeest. Open maandag vanaf 12 uur en overige dagen vanaf 10.30 uur.
 • Bakker Tijsterman: Irislaan 67-69. 2343 CH Oegstgeest. Open: ma-za vanaf 08:00

4. Tarieven

Het annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak i.v.m. mijn energetische afstemming en werkzaamheden voorafgaande aan een sessie! Alleen door onvoorziene omstandigheden kan hier uiteraard van afgeweken worden.

Zo niet, dan dient men alsnog binnen een week na de gemiste afspraak-datum het volledige bedrag over te maken op mijn bankrekening. Zie voor bankgegevens onder punt 3.

Men dient voorafgaande aan een sessie het bedrag ruim op tijd over te maken op mijn rekening 

 

TIJDENS VOLLE MAAN OP AFSTAND: LeMUria Healing LichtCirkel 20-21 uur. Hiervoor moet men van te voren een Healing Ticket kopen in mijn Webshop:

 • € 13


Agenda voor alle Volle Maan LichtCirkels 2021: klik HIER

Een Healing Ticket en/of MP3 kan men alleen online bestellen in mijn LeMUria Healing Webshop categorie 6a klik HIER


LeMUria Hathor AfstandsHealing - 2 uur - incl nagesprek via telefoon

Het bedrag dient altijd vóór de geplande Afstands Healing op mijn bankrekening te staan:

NL65 ABNA 0842 4837 72  t.a.v. STERRENPOORT
 • Privé Healing op Afstand € 111 incl B.T.W.


 

LeMUriaanse Aardehealing dag excl. benzinekosten/ thee/ koffie en lunch  

 •  € 66 incl BTW

 •   € 66 excl BTW bij factuur op naam van eigen praktijk/bedrijf

 

5. Cadeaubon:   u kunt per mail: Maria@sterrenpoort.com of per telefoon 0657267011 een cadeaubon bestellen. U bepaalt door overmaking op mijn bankrekening het bedrag wat ik invul. Deze bon is vrij te besteden voor een Hathor Healing, of in mijn Webshop.

 

                                                                                                                                      
E-mail: Maria@sterrenpoort.com of maak gebruik van het contactformulier.

Adres: Rosa Spierlaan 14, 2343 PT, Oegstgeest.


6. Waar ligt de Sterrenpoort en hoe te bereiken via het openbaar vervoer?

 

 

Mijn praktijk is goed bereikbaar via het Openbaar Vervoer: vanaf station Leiden met bus 8 en/of 57. 
Uitstappen bij de halte: rotonde Haaswijk in Oegstgeest. Het is hiervandaan ongeveer 5 minuten lopen. 


7. Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden.
Deze EU-Privacy verordening regelt onder meer de omgang met persoonsgegevens
met betrekking tot de verwerking en privacy van jouw gegevens. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van al jouw persoonsgegevens.

Een van de belangrijkste nieuwe plichten die ik heb als verwerker van persoonsgegevens, is duidelijke informatie verstrekken aan mijn cliënten over hoe ik deze gegevens verwerk. Dit doe ik door middel van onderstaande privacyverklaring.

Jouw Rechten & Plichten

1.      Wettelijk ben ik verplicht mijn cliënten er op te wijzen dat zij aanspraak kunnen maken op het inzien van hun eigen, door mij bijgehouden persoonsdossier.
Om je eigen persoonsdossier in te kunnen zien, dien je altijd een schriftelijk verzoek in te dienen via Maria@sterrenpoort.com of door een brief te schrijven naar de Sterrenpoort t.a.v. Maria van der Geest, Rosa Spierlaan 14, 2343 PT Oegstgeest, waarna ik je een kopie zal doen toekomen binnen de wettelijk gestelde antwoordtijd van één maand.

2.      Men dient vanaf heden, vóórafgaand aan een healingsessie, via een door mij toegezonden intakeformulier, eerst persoonlijk toestemming te geven om een persoonsdossier aan t laten maken.

3.      Het ingevulde intakeformulier is alleen door mij in te zien.

4.      Het persoonsdossier bewaar ik in een speciaal hiervoor aangelegd bestand, op een volledig beveiligde pc, die ik alleen gebruik t.b.v. praktijkwerkzaamheden.  

5.      Iedere cliënt die in mijn praktijk komt, heeft het recht om tijdens het consult zelf een geluidsopname te maken.

6.      Aansluitend aan een consult leg ik enkele korte zakelijke notities vast in het dossier van mijn cliënt t.b.v. van de voortgang van het behandelingsproces.  

7.      Na een Healing op Afstand consult, ontvangt een cliënt nog dezelfde dag een kort verslag. Deze neem ik volledig op in het dossier, met daarbij de aanvullende mededelingen die de cliënt mij achteraf toevertrouwd.

8.      De overige, door mijn cliënten, aan mij toegezonden e-mails bewaar ik slechts om afspraken te kunnen verifiëren op een later moment.

9.      Mijn e-mailprogramma wordt alleen door mij geopend, gelezen en geraadpleegd en

10.   De geopende e-mails worden verwijderd als de informatie overbodig is geworden.

 

Aangaande het bijhouden van een Cliëntendossier verklaar ik:
Dat ik voor een goed verloop van jouw behandelingstraject, als jouw behandelend energetisch therapeut en coach, een klein persoonlijk digitaal cliëntendossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

 

Jouw cliëntendossier bevat alleen die persoonsgegevens die jij via het aan mij toegezonden intakeformulier hebt toevertrouwd, met daarin opgenomen o.a.:

·        volledige naam,

·        adres,

·        geboortedatum en -plaats,

·        alle overige informatie van het volledig door jou ingevulde Sterrenpoort intakeformulier.

·        een lijstje van aangeschafte kristallen in de Sterrenpoort t.b.v. mijn boekhouding.  

 

Ik verklaar dat ik mijn best zal doen om jouw privacy ten alle tijde volledig te waarborgen. Dit betekent onder meer:

·        Dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

·        Dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier als jouw behandelend energetisch therapeut en coach

·        Dat ik zorgvuldig zal blijven omgaan met de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

·        Dat ik jouw persoonsgegevens alleen zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn en er op toe zal zien dat zij nimmer, zolang de wet dit niet verplicht, aan derden zal overdragen.

·        Dat ik er op toe zal zien dat onbevoegden nimmer toegang zullen krijgen tot jouw gegevens. Dit doe ik door o.a. gebruik te maken van veilige wachtwoorden.

·        Dat alleen mijn wettige echtgenoot op de hoogte is van mijn inlogcodes.

·        Dat ik er alles aan zal doen mijn pc vrij te houden van virussen d.m.v. een gecertificeerd antivirusprogramma.

·        Dat ik op mijn pc een dossier zal bijhouden waarin ik notities opsla van onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan op mijn pc, welke van invloed kunnen zijn op de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat ik de datum van het voorval en de bestanden die mogelijk zijn besmet of waar men mogelijk inzage in heeft gehad, hierin op zal nemen.

·        Dat ik in geval van inbraak in de Sterrenpoort, waarbij mijn pc ontvreemd is, of bij een digitale inbraak in mijn bestanden, ik mijn cliënten hiervan ten alle tijden in zal lichten en zal aangeven wat de mogelijke gevolgen zijn t.a.v. van de inbreuk op jouw privacy.

·        Dat ik enkele persoonsgegevens uit jouw persoonsdossier moet gebruiken voor mijn dagelijkse financiële administratie. Ik gebruik hiervoor alleen jouw voorletter en achternaam om zichtbaar op te nemen in mijn financiële administratie.

·        Dat de zakelijke bankafschriften, als jij hebt gekozen voor digitale betaling, alleen zichtbaar zullen zijn voor mij én mijn boekhouder bij Boekhoudkantoor Heemskerk in Leiden, ter verwerking van de financiële administratie van mijn Sterrenpoort.

·        Dat ik jouw opgeslagen naam en e-mailadres nimmer zal gebruiken voor andere doeleinden dan het jou geregeld toezenden van mijn laatste Sterrenpoort info of ter inspiratie namens Moeder en Ancient skull LeMUria & de Moeder Hathors.

·        Dat iedere volger van mijn BLOG ten alle tijde het volgen van mijn Blog: LeMUria & de Hathors Inspireren jou! kan stop-zetten, omdat men zelf toegang heeft tot de eigen inlogpagina & bloggegevens.

·        Dat ik wettelijk verplicht ben, alle persoonsdossiers volgens de polisvoorwaarden van mijn verplichte aansprakelijkheidsverzekering, gedurende zeven (7) jaar na de laatste Behandeling te bewaren. In geval van Behandeling van minderjarigen, dien ik deze zelfs minstens gedurende zeven (7) jaar te bewaren nadat deze meerderjarig (18) is geworden. ( polis 5.6.11(c))

 

Hierbij verklaar ik, Maria van der Geest, dat in geval van een ernstig voorval, waardoor ik zelf handelingsonbekwaam ben geworden of na mijn plotseling overlijden, het mijn nadrukkelijke wens is, dat alle dossiers, e-mails, zowel op papier als in digitale vorm, op zo kortst mogelijke termijn, verwijderd en vernietigd worden, zodat deze niet meer overdraagbaar zullen zijn. Ik geef hiervoor opdracht aan mijn wettelijke echtgenoot, daar hij bij de KvK staat ingeschreven als mijn wettige adviseur aangaande de Sterrenpoort.

 

Klachten of vragen

Niet tevreden met een aspect of de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens om ga? Neem dan a.u.b. even contact met mij op, zodat we er samen even over kunnen praten.

 

Ook als je vragen hebt over mijn Privacy Verklaring of de manier hoe ik met jouw gegevens om-ga, neem dan gerust even contact met mij op:

Maria@sterrenpoort.com 
Rosa Spierlaan 14, 2343 PT Oegstgeest
Kamer van Koophandel nummer: 50987623


 

8. Cookieverklaring

Deze Cookieverklaring is van toepassing op Sterrenpoort.com, op alle onderdelen van deze website.

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookie-wetgeving van kracht. Dit betekent dat ik voor het gebruik van cookies op mijn website toestemming moet vragen aan mijn bezoekers.

De wet verlangt van mij dat ik mijn websitebezoekers duidelijk en volledig informeer over de cookies die ik plaats en uitlees en hiervoor voorafgaand toestemming vraag.  

Cookie-wetgeving
Bij het gebruik van de website kan door Sterrenpoort.com en/of door derden, zoals Google, Twitter en Facebook, informatie over je gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door de website en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de websites te vergemakkelijken, of om je instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites te onthouden.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat de website weet welke (onderdelen) populair zijn.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser. Daarnaast kun je de meeste cookies die bij gebruik van de website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kun je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op je browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kun je overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien je cookies weigert moet je NU deze website verlaten.  

Wijziging van deze Verklaring
De website behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent. En vergeet niet je browserinstellingen aan te passen.

Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23-9-2014.


9. Mocht iemand een afbeelding herkennen waar hij/zij zelf rechten aan ontleent. Laat mij dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten, dan zal ik deze direct van mijn website verwijderen of de naam van de rechtmatige eigenaar toevoegen.


10. Webshop Algemene levering en betalings voorwaarden - Bezorgen en Afhalen - Retourneren

Algemene voorwaarden STERRENPOORT

Alle producten worden geleverd door
Sterrenpoort LeMUria Hathor Healing in Oegstgeest:
Rosa Spierlaan 14, 2343 PT, Oegstgeest, www.sterrenpoort.com.

Uw bestelling via www.sterrenpoort.com, kunt u ook na het maken van een afspraak persoonlijk op komen halen.

CONTACT: Maria@sterrenpoort.com of via 06 57 267 011.

Door mijn volle agenda als Healer ben ik zelden in de gelegenheid u telefonisch te woord te staan. Daarom verzoek ik U, om bij een belangrijke vraag een duidelijk ingesproken bericht achter te laten, waarna ik zo spoedig mogelijk terug zal bellen. Als ik op reis ben, zal ik op een later moment pas kunnen reageren.

Mijn mobiele telefoonnummer is nimmer bestemd voor reclame doeleinden en merchandising en mag hier dus ook neit voor gebruikt worden.

Alles in deze Kristalshop is te koopin mijn Healing praktijk. Heel soms kan een artikel op de dag van bestelling net verkocht zijn aan een cliënt die ik behandeld heb. Ik vraag hiervoor uw begrip. Om heel zeker te zijn dat het kristal nog aanwezig is, kan men voor over te gaan tot bestelling en betaling mij een mail sturen: Info@sterrenpoort.com

Mocht ik toch een keer een product niet kunnen leveren, dan zal ik het bedrag zo spoedig mogelijk aan de besteller retour overmaken.

Getoonde prijzen zijn altijd inclusief BTW

Al mijn kristallen en schedels verzend ik aangetekend via PostNL.


Bezorgen & afhalen als men via www.sterrenpoort.com bestelt.

Wanneer u kiest voor bezorging
Dan lever ik uw zending uit wanneer het bedrag van uw bestelling incl verzendkosten op mijn bankrekening staat. Is dit op vrijdag dan zal de bestelling pas maandag verzonden kunnen worden. Ik maak doorgaans gebruik van PostNL. U kunt meer lezen over PostNL op hun website (www.post.nl)

Ik breng de Aangetekende Bezorgkosten in rekening van de klant. Dit verschilt van land en kan door PostNL een paar keer per jaar verhoogd worden. Op PostNl kan men de laatste tarieven terug vinden.

Wanneer u kiest voor afhalen
Dan kunnen we samen, door een mail te sturen naar info@sterrenpoort.com, een afhaal afspraak te maken. U kunt hierbij aangeven welke dag u het beste uit zou komen om het pakje bij mij in Oegstgeest op te halen.
Ik stuur U zodra het mij uitkomt, een bevestiging met daarin vermeld een tijdstip of een nieuw voorstel. Als U dit even bevestigd staat de afspraak vast.

Wel is het noodzakelijk alvast uw bestelling te betalen door het bedrag over te maken:
M.J.A. van der Geest-Derksen
NL27 ABNA 0836 2524 97
uw bestelling, naam, adres en telefoonnr


Retourneren & Herroepingsrecht

De bedenktijd

Als u koopt op afstand hebt u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Uw bedenktijd begint op de dag nadat u het product hebt gekregen. Koopt u geen product maar een dienst? Dan gaat de bedenktijd in op de dag nadat u de dienst bestelt. Koopt u een product en een dienst samen? Dan begint de bedenktijd ook pas op de dag nadat u het product krijgt.

Digitale producten downloaden

Koopt u een Audio MP3 om te downloaden op uw pc, tablet of telefoon?
Dan dient u te laten weten via een mail: info@sterrenpoort.com, dat u afziet van uw bedenktijd van 14 dagen.

Wat moet ik doen als ik mijn bestelling wil afzeggen of retourneren?

Wilt u een kristal of aanverwant artikel terugsturen? Laat mij dit binnen de 14 dagen bedenktijd weten door een mail te sturen naar: info@sterrenpoort.com.  Met daarin opgenomen wat u afzegt of retourneert, uw bankrekening en volledige naam.
Het artikel dient heel goed verpakt en uiteraard onbeschadigd bij mij afgeleverd te worden, waarna ik het bedrag (excl verzendkosten) op uw rekening zal terug storten.


 Mijn Sterrenpoort wordt door Moeder Maria en de Hathors geleid en dient voor het ontvangen van LeMuriaanse Helende, Scheppende Blauwdruk coderingen t.b.v. al het leven. Dertien verschillende sterrenvolkeren kwamen vanuit alle delen van het Omniversum hier het Aardeportaal binnen, waaronder als eerste het Zonnevolk, Sirianen, Arcturianen, Pleiadiërs, Andromedeanen, Lyrianen etc. Zo vierden ook de Natuurwezens hier hun rentree. Draken, Eenhoorns en Elven, maar ook Dolfijnen, Walvissen samen met de ZeeMeerMinnen op Holografische wijz. Nu deze Sterrenpoort weer als vanouds kan opereren, vindt er weer druk in en uitgaand multidimensionaal verkeer plaats. Zo liggen er ook op de Zon, Maan en 12 Sterrenstelsels, afgestemde helende Dolfijnbronnen waar ik dagelijks mee mag samenwerken in mijn Praktijk. Sinds mensenheugenis sta ik vanuit de Moeder LeMUria Tempels met hen in verbinding als LeMUriaans Kristal & Hathor Healer. Tot slot: Mijn doopnaam is Maria, mijn roepnaam is Maria én mijn Sterrenpoort wordt door Moeder Maria, alsook onder vele andere namen van Moeder Godinne namen. Ik werk in afstemming op de etherische Ancient LeMUria MoederSkulls LeMUria én de Ancient Skulls op Moeder Aarde, allen verbonden aan mijn HOLY Kristallen Schedel Team.