Sterrenpoort Maria van der Geest
info@sterrenpoort.com

 

Aura, Chakra's, Elohim Stralen, Aartsengelen enz.

 

Aura

De Aartsengel Michaël zegt: De straling van het auraveld van Licht is de samensmelting van: jouw diamanten kern God Cel,  het licht van jouw ziel en de gloed van jouw Heilige Hart.

Naast ons fysieke lichaam hebben we een aura. De aura is een energieveld en is opgebouwd uit energielagen/lichamen en lichtcirkels. Deze bevinden zich om en rond ons fysieke lichaam. De aura staat via de chakra’s en meridianen in verbinding met ons lichaam én via de aardster en voetchakra's in verbinding met de aarde-energie van Moeder Aarde via de draken(ley)lijnen én via de kruinchakra met de kosmische axiotonale lijnen welke door alle universa heen lopen en de dimensies onderling verbinden tot aan de Gods Bron toe. Dit is de meest optimale situatie, echter in werkelijkheid zijn wij slechts deels volledig hiermee verbonden, omdat er zich blokkades bevinden én wij pas deze volledige verbinding weer zullen verwerven als onze Lichaam, Ziel & Geest weer tot Eénheid is samengesmolten.

De aura is de levensenergie (KI), de uiting van onze ziel, geest en lichaam. Het vertelt ons over onze emoties en hoe we mentaal in elkaar steken, maar ook hoe we ons voelen t.o.v. elkaar, de Moeder Aarde en de kosmos.

 • Staan we stevig met beide benen op de grond?
 • Voelen we ons veilig in dit lichaam of hebben we soms het gevoel liever hier niet op aarde te willen zijn?
 • Hoe staat het met onze emoties en gevoelens rondom seksualiteit?
 • Zijn we (snel) boos op iets of iemand?
 • Kunnen we onze gevoelens makkelijk uiten?
 • Of schikken we ons regelmatig naar onze omgeving om er bij te willen horen of hen gunstig te stemmen én niet afgewezen te worden?
 • Angst, woede en boosheid kunnen bijvoorbeeld onze aura flink doen inkrimpen en positieve uitingen flink blokkeren.
 • Hebben we al een plekje ingeruimd voor onze creativiteit?
 • Keuren we onszelf goed zoals we zijn?
 • Zijn we bang voor de Spirituele wereld of voelen we er ons juist mee verbonden?

Onze stemming en ons denken wisselt natuurlijk per seconde, zo ook de kleuren en vorm van onze aura. Ook is zichtbaar of we ziek zijn of ooit getroffen zijn door traumatische ervaringen. 

Binnen de aura liggen de chakra’s gecentreerd, maar die kunnen door omstandigheden in dit of vorige levens flink geshockeerd en uit balans zijn geraakt.  

 

Er zijn ook auralagen waarin afspraken opgenomen zijn tussen gezinsleden, zielengroepen, zielenrassen, familiekarma, specifieke kennis van andere werelden en tijden, zielsafspraken met zielen met dezelfde zielsintentie, kennis van het Licht en het anti-licht, kennis van de Goddelijke oorsprong van alle wezens, heling op groepsniveau en ga zo maar door. Er is oneindig veel mogelijk.

Om ons prettig te voelen dienen te we leven vanuit ons hart, door balans te creëren tussen geven en nemen, verleden en heden, tussen Hoger Zelf en Lager Zelf!
Balans geldt dus voor:

 • Linkerkant en rechterkant. Onze linkerkant, is de vrouwelijke energie kant. Deze laat zien hoe we of we onze intuïtie een overtuigende rol laten spelen in ons leven, zonder alsmaar te twijfelen. Het laat zien of we de controle los kunnen laten en in staat zijn te ontvangen wat ons aangeboden wordt. De rechterkant, is de mannelijke energie kant, is onze actie en handelingskant, staat voor het beschermen van het leven en of we kunnen (weg)geven.
 • Achterlant en Voorkant. De achterkant van ons energielichaam staat voor het verleden en de voorkant voor de toekomst. Om dus in het NU te kunnen leven, dienen we het verleden achter ons te laten en ons overgeven aan wat de toekomst ons zal brengen in zielsvertrouwen en zielsovergave.
 • Boven- en onderkant. Hogere Zelf=bovenste 3 chakra's & Lagere Zelf=onderste 3 chakra's.

Dit is dé levensopdracht van ieder mens. Wil jij sneller groeien door meer in balans te komen? Dan kan ik jou hierbij een grote dienst bewijzen met mijn Spiritteam!
 

 

 

 

Chakra’s 

Chakra’s zijn trechtervormige energiecentra. Een soort kelken. In het Sanskriet betekent het Wiel. Ons lichaam beschikt over 7 hoofdchakra’s. Via deze chakra’s zuigen we energie aan uit de kosmos en Moeder Aarde om vervolgens te gebruiken voor al onze dagelijkse inspanningen op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Ook geven de chakra's weer energie terug aan de Moeder Aarde en de kosmos. Zo ontstaat er een voortdurende uitwisseling van kosmisch Licht én staan we allen via het univerele Netwerk van Licht met elkaar in verbinding.

De chakra’s bevinden zich op de belangrijke zenuwknooppunten in ons lichaam. Van hieruit wordt de energie verschillende richtingen opgestuurd en verdeeld door ons lichaam.
De chakra’s 2 tot en met 6 bestaan uit twee delen. Eén deel van de chakra draait aan de voorkant en één deel draait tegengesteld aan de achterkant van ons lichaam. Samen vormen ze steeds een geheel. 
Het eerste chakra (stuit chakra) en het zevende chakra (kruin chakra) bestaan uit een deel. Hun trechtervorm wijst met de brede kant naar buiten. Dus de stuit chakra naar beneden en de kruin chakra omhoog gericht.
Als de energie binnen een chakra, aan de voor en achterzijde, niet in balans is of als er onderling een disbalans is tussen de chakra’s, kan dit gaan leiden tot een ziekte, een gevoel van onbehagen, moeheid, enzovoort.

Vanaf het moment dat je geboren wordt, ben je verbonden met een ziel en bezig om je te herinneren waarom je hier op Moeder Aarde bent. Sommige zielen zijn echter zó getraumatiseerd en beschadigd geraakt in vorige levens, dat ze nauwelijks opnieuw durven te incarneren. Ze verbinden zich dan maar deels met het (nieuwe) lichaam dat hen ter beschikking staat. Ze trekken zich dan deels en soms helemaal terug, waardoor de relatie tussen ziel en lichaam zeer moeizaam verloopt. Vaak zijn dit matig tot ernstig gehandicapte mensen en/of er doen zich vroeg of laat toenemende emotionele problemen voor, welke nog opgeslagen trauma's (karma) zijn in het (familie-)D.N.A. uit die vorige levens die verwerkt en opgelost dienen te worden. Ernstige psychische & psychotische en depressieve klachten kunnen dan tot ontwikkeling komen. Vaak verlangt men er (soms in stilte) naar om versnelt afscheid te nemen van dit leven, wat ernstige verstoringen kan geven in het tot ontwikkeling laten komen van de oorspronkelijk meegebrachte zielenopdracht. Men (ook niet in de reguliere medische wetenschap) weet vaak nog niet wat hier aan ten grondslag ligt én dat er wel degelijk een oplossing mogelijk is door re-incarnatie healing te ondergaan, zoals ik die in de Sterrenpoort kan geven.

De chakra's ontwikkelen zich naar mate een mens ouder wordt. Het incarnatieproces neemt bij veel mensen een heel leven in beslag. Elke belangrijke levensfase komt overeen met de ontwikkeling van een nieuw chakra en deze activeert een hogere vibratie en de reeds geopende chakra's.

Dit incarnatieproces wordt geregeld vanuit het Hoger Zelf, de 7e auralaag. Deze straalt continu hogere vibraties in, vanaf de fijnere (hogere) naar de dichtere (lagere) auralagen tot zij doordringt in het fysieke lichaam. Dit beïnvloed de groei van de persoonlijkheid, waardoor er een ontwikkeling plaats kan vinden van baby-peuter-kleuter-kind-puber-jong volwassenheid tot uiteindelijk volwassenheid bereikt wordt. Het ontvangt alnaar nieuwere en hogere kosmische energie in het bewustzijn. Dit biedt mogelijkheden voor de mens om zich almaar verder te ontwikkelen tot zelfst de status van godmens bereikt is!

De 7 hoofdchakra's vormen hiervoor gezamenlijk een krachtig middel, om ons te gaan herinneren wie we in werkelijkheid zijn, wat onze levensmissie uiteindelijk is en om deze vorm te kunnen geven.

Het leven wordt hierdoor één grote levendige ontdekkingstocht voor de ziel, om zich alle aspecten van het Zelf, die het sinds haar/zijn geboorte is vergeten, weer ten volle te gaan herinneren. Om ons volledige ware potentieel te realiseren dienen we de tocht over de regenboogbrug te volbrengen!
 De chakra’s leveren energie aan een bepaald lichaamsgebied en corresponderen met een plek in het lichaam, specifiek psychologische functie/kenmerk, kleur of klank. 

 chakra plek in lichaam

kenmerk

kleur klank
 1e stuitvitaliteit rood UH (klinkt als huh)
 2e heiligbeen,iets onder navelemoties oranje OO (klinkt als oe)
 3e zonnevlecht, boven navelzelfbeheersing geel OH (klinkt als oo)
 4e hartonvoorwaardelijke liefde groen/roze AH (klinkt als a in hart)
 5e keelcommunicatie lichtblauw AAI
 6e tussen wenkbrauwenintuïtie indigo EEI (klinkt als hey)
 7e kruinspiritualiteit  violet IE (klinkt als zie)
 8e 15 à 20 cm boven kruin  wit 3 x AUM


Waar staan de chakra’s voor

De chakra’s fungeren als een ladder naar liefde, spiritualiteit en genezing.

1e chakra - stuit. Element aarde
Het recht om te hebben en te krijgen wat we nodig hebben om te overleven.
Gronden, evenwicht, materie, stoffelijk, gezin, jeugd, fundament, overlevingsinstinct, dierlijk, veiligheid, geduld, vertrouwen.
Is verbonden met onze zitbotjes
Ik leef.

2e chakra - heiligbeen. Element water
Het recht om te voelen en om je gevoelens te uiten.
Emoties, seksualiteit, spontatniteit, genieten, creativiteit, discipline, open staan voor verandering, dualiteit, intimiteit, verlangen, helder voelen.
Is bij vrouwen verbonden met de eierstokken en bij mannen met de testikels.
Ik voel.

3e chakra - zonnevlecht. Element vuur
Het recht om te handelen en op te komen voor het recht om te overleven. 
Eigenwaarde, wilskracht.
Keuzes maken, doelgerichtheid, handelend optreden, wilskracht, verandering tot stand brengen, manipulatie. 
Is verbonden met de alvleesklier (pancreas). Deze zorgt voor aanmaak van o.a. insuline en andere sappen die helpen bij het verteren van je eten én ook van jouw ervaringen in het leven. Insuline zorgt dat het liefdevolle toegelaten wordt in je cellen van elke opgedane ervaring. Dus ook in jouw leven. Liefde is immers de brandstof die alles gaande houdt. De pancreas maakt ook hormonen aan en informeert hiermee de eierstokken/testikels (2e chakra).
Ik wil.

4e chakra - hart. Element lucht
Het recht om van te houden en van gehouden te worden.
Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen, mededogen, geven en ontvangen, vrede, vreugde, harmonie, evenwicht, relaties, contact. Je ontmoet in jouw hart het hart van Moeder Aarde en de kosmos: Hemel en aarde, Lichaam en geest in evenwicht verbindend.
Is verbonden met de thymus, ook wel ons Hogere hart of aquariuschakra genoemd (zwezerik).
Ik heb lief.

5e chakra - keel - gehoor. Element Ether
Het recht om de waarheid te spreken en te horen.
Spreken, telepathie, zingen, ritme, geluid, wil, communicatie, zelfexpressie, creativiteit om kennis en poëzie over te brengen, eerlijkheid, integriteit. Innerlijke stem verstaan en het lied dat uit je hart opstijgt. Gidsen en engelen spreken via dit chakra in ons oor.
Dit chakra sluit zich bij verdriet, niet geuite gevoelens zoals woede en angst, roddelen, drugs, alcohol, roken en teveel eten. 
Is verbonden met de schildklier (thyroïd). De schildklier geeft via hormonen informatie door aan de pancreas en bijnieren (3e chakra).
Ik spreek.

6e chakra - Het recht om te zien.
Begrip, inzicht, wijsheid, verbeelding, intuïtie, kennis, visie, geheugen, visualiseren, helderziendheid, dromen, kleuren, duisternis, verbeeldingskracht.
Is verbonden met onze hypofyse. Stimuleert beide hersenhelften.
Rechts: creativiteit, synthetisch denken.
Links: analytisch denken, het rationele.
Het bestuurt onze hartslag, bloeddruk en ons vermogen om pijn te doorstaan.
Is verbonden met de hypofyse ofwel hersenaanhangsel genoemd. De hypofyse, die hormonen produceert, geeft aan de schildklier (5e chakra) door wat iemand in dit leven komt doen en wat je levensmissie is.
Ik zie.

7e chakra - kruin - bewustzijn. Element ALLEN
Het recht om te weten.
Intelligentie, ziel, geest, inspiratie, hogere macht, overtuiging, schoonheid, sereniteit, eenheid met alles wat er is. Zijn.
Tijdens moeilijke/zware levensfasen opent zich het kruinchakra. Dit kan leiden tot ons hogere doel (vaak tijdens de midlife crises).
Is verbonden met de pijnappelklier (epifyse). Toegangspoort tot je ziel.
Ik BEN.

Ten slotte geef ik uitdrukking aan mezelf via mijn voet- en handchakra's:
De uitdrukking van Voetchakra's is: hoe ga en sta ik op de aarde?
De uitdrukking van Handchakra's is: hoe druk ik mezelf praktisch, artistiek en creatief uit + hoe geef ik en hoe ontvang ik?

8e chakra - 15 tot 20 cm boven kruin.
In éénheid met de Goddelijke Bron.
Ik verbind mij

 

Meer info: www.mariavandergeest.com

Terwijl deze kaars wordt overgedragen van site naar site, zal de vlam van spirituele liefde en healing het pad blijven verlichten voor diegenen, die hun ware zelf willen leren kennen. Neem dit licht ook mee naar jouw pagina zodat het de weg naar liefde en healing mag verlichten. Kijk hoe het reist van een plaats naar de volgende en op die manier de hele wereld omarmt met hoop.

 Copyright @  Maria van der Geest 2017

 


 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

BewarenMijn Sterrenpoort wordt door Moeder Maria en de Hathors geleid en dient voor het ontvangen van LeMuriaanse Helende, Scheppende Blauwdruk coderingen t.b.v. al het leven. Dertien verschillende sterrenvolkeren kwamen vanuit alle delen van het Omniversum hier het Aardeportaal binnen, waaronder als eerste het Zonnevolk, Sirianen, Arcturianen, Pleiadiërs, Andromedeanen, Lyrianen etc. Zo vierden ook de Natuurwezens hier hun rentree. Draken, Eenhoorns en Elven, maar ook Dolfijnen, Walvissen samen met de ZeeMeerMinnen op Holografische wijz. Nu deze Sterrenpoort weer als vanouds kan opereren, vindt er weer druk in en uitgaand multidimensionaal verkeer plaats. Zo liggen er ook op de Zon, Maan en 12 Sterrenstelsels, afgestemde helende Dolfijnbronnen waar ik dagelijks mee mag samenwerken in mijn Praktijk. Sinds mensenheugenis sta ik vanuit de Moeder LeMUria Tempels met hen in verbinding als LeMUriaans Kristal & Hathor Healer. Tot slot: Mijn doopnaam is Maria, mijn roepnaam is Maria én mijn Sterrenpoort wordt door Moeder Maria, alsook onder vele andere namen van Moeder Godinne namen. Ik werk in afstemming op de etherische Ancient LeMUria MoederSkulls LeMUria én de Ancient Skulls op Moeder Aarde, allen verbonden aan mijn HOLY Kristallen Schedel Team.