Sterrenpoort Maria van der Geest
info@sterrenpoort.com

Oefeningen of tips

 

Inmiddels verwijs ik graag naar mijn Blog, waar ik mij door de Hathors laat Inspireren om onder hun leiding artikelen, oefeningen en tips te plaatsen. Klik hiervoor op www.mariavandergeest.com 

 

Klik hier voor het PDF met de oefening: Binaire rangschikking & ademhalings oefening aan ons doorgegeven door de Aartsengel Michaël via Ronna Herman.

 


Oefening: De ZEVEN CHAKRA ZEGELS van Goddelijk Bewustzijn

Als je het Transformatie proces in gaat, krijg je te maken met veel ongemakken en omvormingen in het fysieke lichaam. Er moeten heel veel onzuiverheden opgelost, hersteld en in evenwicht gebracht worden. Wat soms in duizenden levens is ontstaan, wordt dan slechts in enkele kalenderjaren omgevormd van ’n troebel, mistig energiehuis tot een stralend Lichtlichaam

Hier volgt een chakra overzicht, gevolgd door een oefening. Beiden kunnen je bijzonder behulpzaam zijn tijdens het Transformatie proces. Het draait allemaal om het openen van de Zeven Chakra Zegels van Goddelijk Bewustzijn.


 
1e chakra

 • Wortelchakra (stuit) - Aardt je fysieke zelf met de levenskracht van de Aarde
 • Zing: UH (huh) - Zeg: IK LEEF - Stel de vraag: Hoe LEEF je met de energieën van je Wortelchakra?
 • Zelfverzekerd, meer vitaliteit, moedig, zelfvertrouwen.
 • Goed geaard. Dit geeft stabiliteit. Het helpt je oude overlevings- en schaartste zaken los te laten en gebruik te maken van je schatkamer van overvloed.


2e chakra

 • Navelchakra - Zetel van je fysieke/emotionele zelf
 • Zing: OO (oe) - Zeg: IK VOEL - Stel de vraag: Hoe VOEL je je met de energieën van het navelchakra?
 • Emotioneel, stabiel. geen verslaving
 • Je wordt niet geplaagd door onzekerheid, verslaving of seksuele zaken. Van egobewustzijn naar zielsbewustzijn. Je neemt je persoonlijke macht terug naarmate je leert vreugde, vrede en voorspoed te creëren i.p.v. angst en beperking.


3e chakra

 • Zonnevlecht (Boven navel) - Zetel van je fysieke/mentale zelf - Activatie van het zonnekracht-centrum begint hier (zonnevlecht, hart, en thymus*)
 • Zing: OH (oo) - Zeg: IK WIL - Stel de vraag: Hoe ga ik om met de WIL energieën van het zonnevlecht?
 • Zelfbeheersing, meester over zijn verlangens
 • Gevoel voor eigenwaarde neemt toe. Kennis gaat over in wijsheid en helderheid van gedachte. Je leert weer grenzen stellen en de grenzen van anderen te respecteren terwijl je energie gebruikt uit DE BRON van levenssubstantie en je IK BEN Aanwezigheid i.p.v. energie te gebruiken van degene om je heen.


4e chakra

 • Hart-chakra - Is de poort naar de hogere chakra’s die je verbinden met je Ziel-zelf en je Geest-zelf
 • Zing: AH (a als in hart) - Zeg: IK HEB LIEF - Stel de vraag: Hoe heb je LIEF met de energieën van je hart?
 • Onvoorwaardelijk liefhebben, passie ontwikkelen, vergevingsgezind, heldervoelendheid
 • Als je de energieën van het hart, de geest en de emoties in evenwicht brengt (=de levens- en liefdeskrachtcentra van het lichaam), zul je onvoorwaardelijke liefdeskracht v.d. Goddelijke Geest gebruiken. Je laat dan snel alle energieën en gedachtepatronen los die zich uiten als jaloezie, afgunst, egoïsme, schuld of gevoelens van onwaardigheid. Wanneer je de Drievoudige Vlam van Goddelijke Wil, Wijsheid en Liefde ontsteekt, ga je een passievolle aard ontwikkelen en een verbondenheid voelen met het leven en alle dingen.


5e chakra

 • Keel-chakra
 • Zing: AAI - Zeg: IK SPREEK - Stel de vraag: Hoe spreek ik met de energieën van mijn keel?
 • Uit zich duidelijk in woord en geschrift, spreekt de waarheid, expressief én creatief in zijn spraak, is bekwaam om zijn toekomstvisie te manifesteren, verbonden met de Hogere frequenties van bewustzijn.
 • Dit chakra is verbonden met het astrale=emotionele vlak, of mentale=oorzakelijke vlak, afhankelijk van de trillingsfrequenties van je gedachten/woorden die je uit. Het ascensieproces is het zich meester maken van fysieke+emotionele+mentale vlak en uiteindelijk verdergaan naar de hogere dimensies. Communicatie is een belangrijk onderdeel op het fysieke vlak. Als je Liefde/Licht als taal van de ziel gaat gebruiken, zul je altijd je op een expressieve en creatieve wijze je hoogste waarheid spreken. Zowel met de pen als spraak. Hierdoor kan je jouw visie van de toekomst van Goddelijke Wil met Goddelijke Liefde omzetten tot Goddelijke Wijsheid in actie.


6e chakra

 • Derde oog-chakra
 • Zing: EEI (hey) - Zeg: IK ZIE - Stel de vraag: Hoe kijk ik met de energieën van mijn derde oog?
 • Activeert je Godsbewustzijn, ontvangt Goddelijke Wijsheid (helderwetend) in de vorm van nieuwe kennis via het Hogere Zelf.
 • Je innerlijke zintuigen worden geopend als je het onbewuste zelf verbindt met je Hogere zelf. Via je Intuïtie ga je over naar een Weten, gelied door de Geest. Wanneer je jouw ruis opruimt stromen nieuwe kennis, creatieve ideeën en inspiratie binnen. Vooraf kunnen fictieve donkere energieën binnenstromen in je geest of tijdens meditatie. Schrik niet, dit zijn eigen creaties die opdoemen om geheeld te worden en omgevormd naar het Licht. Ook de Violette Vlam is een geschenk voor dit zuiveringsproces.


7e chakra

 • Kruinchakra
 • Zing: IE (zie) - Zeg: IK BEN - Stel de vraag: Hoe Godsbewust ben ik met mijn kruinchakra?
 • Schatten uit je Goddelijke IK BEN Aanwezigheid staan tot je beschikking, ontvangt de kenmerken en deugden van de 12 Stralen van Godsbewustzijn
 • Als jij je uitdrukt d.m.v. Liefde/Licht/Waarheid van de Schepping, zul je de kenmerken van de 12 stralen van Goddelijk Bewustzijn binnen loodsen in jouw Goddelijke IK BEN


8e chakra

 • Zielster-chakra (15 á 20 cm boven de kruin)
 • Zing 3X: AUM - Zeg: IK VERBIND MIJ - Stel de vraag: Hoe verbind ik mezelf met mijn Goddelijke geboorterecht en mijn mijn Hogere Zelf?
 • Is in EENHEID met de Goddelijke Bron
 • Als je jouw kruinchakra verbindt met je zielster-chakra door je regenboogbrug te activeren, kom je in contact met het eenheidsbewustzijn van je Ziel. Hierdoor opent zich de Lotusbloem op je kruin en stromen Goddelijke Licht, Goddelijke Wil en Goddelijke Wijsheid vanuit de Kosmos naar jou toe. “Ik Ben één met de Goddelijke Bron” en stroomt vanuit jou door manifestatie de wereld in.
 *thymus is een chakra tussen het 4e en het 5e chakra 

 

Oefening om een sterke verbinding te maken met al je Spirituele helpers, engelen, gidsen en andere hoge entiteiten:

Je sluit je ogen en vraagt krachtig om hulp vanuit de hoogste sferen.

Je gaat met je aandacht naar je kruinchakra en visualiseert een gouden straal vanuit je kruin omhoog naar de hemel.

Vervolgens vraag je of er vanuit de hemel een witte straal omlaag gezonden kan worden naar jouw kruin.

Je visualiseert dat deze twee stralen zich met elkaar vermengen tot een wit-gouden straal in spiraalvorm, deze loopt omlaag door al je chakra’s, tot het middelpunt van de aarde.

Als je dit rustig en met volledige aandacht visualiseert, zal er zich door jou heen een Goddelijke straal schieten die het kruinchakra verbindt met je Zielster-chakra. Van hieruit gloeit een elektrische stroom omhoog tot jouw Hoger Zelf. Jouw Hoger Zelf daalt dan, via deze elektrische stroom, af en zal zich nestelen in jouw hartchakra.

Alvorens je Hoger Zelf zich voorgoed nestelt, zal deze eerst een paar maal afdalen om zich te oriënteren. Dit gebeurt meestal tijdens bovenstaande oefening, waarna het zich weer rustig terug trekt en jou zal blijven stimuleren om tot eenheidsbewustzijn te komen.
Het heeft geen zin om deze oefening te doen als je er nog niet aan toe bent.

Allereerst is het van belang om regelmatig:

 • bovenstaand schema te bestuderen
 • paar kenmerken per chakra te onthouden
 • sleutelwoorden te zingen en/of uit te spreken. Bijvoorbeeld:
 • Je focust je op jouw 1e chakra
 • Je start bij “huh”, sleutelwoord van het 1e chakra
 • Je neemt een diepe inademing
 • Je zoekt jouw diepste toon op en zingt krachtig “huh”, totdat je longen leeg geperst zijn
 • Terwijl je dit zingt stel je jezelf de vraag: Hoe “LEEF”ik met de energieën van mijn Wortelchakra?
 • Voel wat er in je opkomt
 • Visualiseer dat deze chakra steeds sneller gaat draaien, feller gaat schijnen, open trilt als
  een krachtige ZON en hieruit een bundel Licht werpt naar de volgende chakra en deze chakra’s zich verbinden. GA ZO VERDER TOT JE ZIELSTER-CHAKRA. Bij iedere volgende chakra, ga je bij het zingen van het sleutelwoord, één toonhoogte omhoog.
  Aangekomen bij je Zielster-chakra visualiseer je een regenboogbrug naar Eenheidsbewustzijn. De kolom van Licht die is ontstaan vanaf chakra 1 tot jouw Zielster-chakra zie je in gedachten steeds breder worden, totdat deze kolom een Lotusbloem creëert bovenop je kruin. Zing dan 3x AUM-AUM-AUM

 

Copyright @ M.J.A. van der Geest 2010

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder vermelding van mijn naam en website
 


 

TIP: Edelsteenwater als drinkwater 

Om ons kraanwater te zuiveren en er fris, levendig water van te maken is het ideaal om in een glazen kan gevuld met water enkele ruwe bergkristallen te leggen. Ik adviseer om de stenen minimaal 2 uur te laten 'trekken' tot maximaal 2 dagen. Bergkristal water kan onbeperkt gedronken worden.

Als we in een glazen kan gevuld met water het trio bergkristal-rozenkwarts-amethist leggen, ontstaat er na enkele uren water met de eigenschappen die zorgen voor rust, vitaliteit en een harmonieus gevoel. Aanbevolen is om hier dagelijks slechts één tot twee glazen van te drinken, want ons lichaam heeft aanpassingstijd nodig. Gunnen we ons lichaam deze tijd niet, kunnen er allerlei heftige reacties opteden (bv. hoofdpijn). Ik raad aan om na ongeveer drie maanden enige tijd pauze in te lassen. Ik verkoop dit trio in een kokertje of zakje. Zie mijn WEBSHOP Allerlei

 

 


Oefening: Ademhalen: dé basis van een gezond en bewust leven

Om een optimale doorstroming in je lichaam te creëren is het belangrijk om goed te letten op de manier van ademhalen.

Midden door je lichaam, vanaf je kruin recht naar beneden, loopt het prana-kanaal. (Het buigt niet met de ruggengraat mee). Door dit kanaal stroomt de levensenergie, de Ka. Om je levenskracht te versterken, die nodig is voor een goede gezondheid, moet je de Ka versterken. Een techniek om dit te bevorderen is de volgende:

 1. Bij de inademing visualiseer je dat je energie naar boven vanuit de aarde omhoog ademt het prana-kanaal in. Dan ontspan je en ademt uit met een zucht.
 2. Bij de tweede inademing visualiseer je dat je in ademt van boven je hoofd naar beneden. Hierdoor komt hemelse energie naar beneden door het prana-kanaal. Daarna adem je met een zucht uit.
  Probeer dit net zo lang totdat je duidelijk een stroom energie door je prana-kanaal voelt gaan. Het kan een heel subtiel gevoel geven als je dit de eerste keer doet. Als je dit onder de knie hebt kun je verder met deel:
 3. Bij inademing, zowel bij 1 als 2 breng je in gedachte de energie naar je hartcentrum of hartchakra, ligt in het midden van de borstkas. Herinner je een gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Zorg dat je dit ook écht voelt. Er aan denken is dus niet voldoende. Probeer je gedachten bij je hartcentrum te houden, houd het gevoel vast van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie en adem de prana uit naar je fysiek lichaam, door je gewaarzijn te verleggen naar je lichaam, en laat je ‘opgeladen’ prana zich vanuit het prana-kanaal zich verspreiden door het hele lichaam.

 

Ik schrijf niet voor wat je wel en niet moet doen! Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en dus zijn eigen vrije wil. Ik vertel alleen wat mijn ervaring is, omdat het mij veel heeft opgeleverd.

Ook wat je denkt, eet en drinkt beïnvloedt de Ka natuurlijk.

 

Copyright @ M.J.A. van der Geest 2010

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder vermelding van mijn naam en website
 

Terwijl deze kaars wordt overgedragen van site naar site, zal de vlam van spirituele liefde en healing het pad blijven verlichten voor diegenen, die hun ware zelf willen leren kennen. Neem dit licht ook mee naar jouw pagina zodat het de weg naar liefde en healing mag verlichten. Kijk hoe het reist van een plaats naar de volgende en op die manier de hele wereld omarmt met hoop.

 

Copyright © Maria van der Geest 2014


Bewaren

Bewaren