Sterrenpoort Maria van der Geest
info@sterrenpoort.com

LeMUriaanse Hathor Aarde Healing 

 

Ons herenigen met het Oude Lemuriaanse MU Kristal Rijk.mp4
Download

Wij herenigen ons met Moeder Aarde en elkaar
Om haar land nieuw leven in te ademen
Om haar water te kristalliseren
en haar wind te verfrissen

Wij herenigen ons met Moeder Natuur en elkaar
Om haar bossen te verversen
Om voor haar planten en mineralen te zorgen
en haar levende wezens bescherming te bieden

Wij herenigen ons met Moeder Natuur en elkaar
Om haar zeeën te bevruchten met Moederliefde
Door ons in het zon- en maanlicht te baden
en het hemelse lied van de sterren en de dolfijnen te zingen

Wij herenigen ons met Moeder Aarde en elkaar
Om haar mensheid nieuw leven in te blazen
Gerechtigheid en vrede te waarborgen
en onze voorouders en kinderen te gedenken

Wij herenigen ons met Lemuria op Moeder Aarde
Ons aller MU en Moederland

Wij herenigen ons met haar ondergrondse
Kristal & Mineralen Rijken
Via eenwording met onze Body & Soulsisters

Dit doen wij door eenwording
vanuit al onze verschillende expressies

Door nog bestaande tegenstellingen als Macht & Onderdanigheid
met nadruk om te smeden tot Eenheid Gelijkheid

En door Angst & Liefde
om te vormen tot Onvoorwaardelijke Liefde

voor onszelf en elkaar

Ik Roep op om dit te doen vanuit Eenheid voor Nu en Altijd
AMEN

Door Maria van der Geest

 

Zie voor geplande Aarde Healing het Tabblad Agenda
Aarde healing houdt in dat we Moeder Aarde steunen door onze bijdrage te leveren aan het her-openen en uitlijnen van oude, meestal gesloten en soms verdicht geraakte vortex & krachtplekken in haar leylijnenstelsel en geometrische, planetaire structuren.

We leven in een bijzondere tijd, waarin ieder mens die op aarde leeft min of meer tot taak heeft Moeder Aarde te helpen bij het huidige herstelprogramma door het vrijgeven van haar/zijn meegebrachte sterrencodes. Allen zijn wij codedragers. Allemaal hebben we herinneringen en verbindingen met bepaalde plaatsen, coördinaten op aarde waar we ooit hebben geleefd, waardoor we allen codedragers zijn van bepaalde plekken. Door met mij op Aarde Healing te gaan of tijdens  groepsbijeenkomsten, kun je jouw coderingen op een veilige wijze overdragen in het belang van het herstelprogramma van Moeder Aarde. Via aansluitingssystemen die er bestaan tussen jou, mij of anderen zal de uitwisseling plaats mogen vinden. Dit gebeurt meestal ongemerkt.

De Licht Meesters benaderen mij regelmatig om af te reizen naar bepaalde plaatsen of gebieden waar herstel in de leylijnen mogelijk en/of noodzakelijk is. Soms ga ik alleen, soms samen, maar soms ook met een groepje lichtwerkers. 
Kosmisch Licht wordt dan via mij/ons op plaatsen die 'gewond' zijn het leylijnen- of meridianenstelsel van Moeder Aarde binnengebracht. Soms zijn het oude oerplekken in de natuur waar de kwetsuren de groei en bloeiwijze beïnvloeden. Soms zijn het oude tempels,  paleizen, oude ceremonieplaatsen in de buitenlucht, kerken of natuurenergielijnen als waterwegen die bezocht moeten worden. De vortex die bestaat uit meestal linksdraaiende energieën, worden door onze nabijheid gecorrigeerd, soms tot stilstand gebracht en tenslotte in de juiste context geplaatst ten op zichte van de omgeving. Het kan ook zijn dat wij een rechtstreeks kanaal vormen voor het leggen van een geheel nieuwe kosmische 'bedrading', het openen van een aardeportaal of het slaan van een nieuwe vortex 'put' ten behoeve van de doorstroming of voor het tot stand brengen van nieuwe  scheppingsmatrixen! Dit zijn allemaal uiterst ingewikkelde zaken. Daarom wordt dit proces geleid vanuit de Hoogste Kosmische Dimensies door de Kosmische Licht Meesters. Dit mag namelijk niet fout gaan, daarvoor staan er teveel belangen op het spel!
Veel kosmische krachten als natuurwezens, dolfijnen en engelen zijn hierbij meestal ook betrokken. Ze staan werkelijk te popelen om ons bij te staan tijdens dit mooie en zeer nauwkeurige herstelwerk, want zij weten wat voor positieve gevolgen het zal hebben op de natuur, hun leefomgeving. Zij hebben immers ook de wrange vruchten op hun bordje gekregen door de neerwaartse spiraal waarin Moeder Aarde terecht was gekomen na de ondergang van Atlantis en Lemuria, maar ook door al het overige leed dat zich door de eeuwen heen op Moeder Aarde via machtspelletjes heeft afgespeeld. Het aarde geheugen mag geleegd worden, het verleden mogen we achter ons laten en we mogen samen-werken aan een Nieuw Tijdperk dat Aquarius heet.

Van te voren zoek ik thuis de nodige informatie op van de te bezoeken krachtplekken. 

Als we ter plekke zijn, ontvang ik intuïtief wat er van ons verlangd wordt. Soms is dit een kleine ceremonie, soms is onze samenkomst op die plek al voldoende. Van te voren krijg ik enkele tips door om belangrijke teksten mee te nemen en deze onderweg gezamenlijk te zingen of hardop uit te spreken. Soms vraag ik in de aankondiging ook de deelnemers om hulp bij het aanleveren van teksten.

Alles verloopt via een van te voren gecodeerd Groot Herstel Plan! Mogelijk heb jij ook ooit bijgedragen aan een stukje 'teloorgang' van Moeder aarde en ligt dit als karma soms wat zwaar op je maag te wachten tot je in actie komt! 
Of misschien heb jij je voorgenomen om in dit leven mee te helpen bij de herstel van Moeder Aarde via Aarde Healing projecten en is dit dus in je Levensopdracht vastgelegd!?
Als waardering ontvang je voor deelname een persoonlijke activatie. Deze activatie zal jouw spirituele ontwikkeling zeker ten goede komen!

Wil jij ook graag je steentje letterlijk bijdragen aan dit herstelprogramma? Geef je dan op (Maria@sterrenpoort.com) voor een geplande Aarde Healing dag OF doe mee tijdens mijn Hathor GroepsHealing samenkomsten.
Zie hiervoor Tabblad Agenda op deze website.  

Belangrijk verder te lezen:

Moeder Aarde en het ontstaan van leven

Moeder Aarde is gestolde energie. Hierin liggen zowel allerlei fysieke als etherische lagen. Alles wordt omhuld door een stevige aardkorst en is afkomstig van verschillende rijken van energie.

Laag voor laag kunnen we ons terug laten leiden tot het ontstaan van onze planeet. Het is opgebouwd uit fysieke substanties welke eonen-lang zich hebben opgestapeld via mutaties die zich voordeden in de omgevingswereld van Moeder Aarde. Eerst heerste er een gasvormige omgeving die geleidelijkaan ging stollen door uitbreiding met andere bouwsteen elementen als water, lucht, vuur en ether. Deze kwamen aan de oppervlakte van de aarde via een ingenieus rotatie systeem. Dit  ontwikkelde zich tot de verschillende kristalgesteenten en lagen, die heden ten dage nog steeds de kenmerken in zich dragen van de oorsprong en oerkrachten die er toentertijd heersten.

Miljarden jaren gingen er overheen voordat er vanuit de overgebrachte kristalstructuren verschillende eenheidsstructuurvormen waren aangelegd die als dimensies voor de verschillende leefvormen op aarde dienst zouden gaan doen. Alles werd vanuit liefde & eenheidsbewustzijn opgebouwd en met elkaar verbonden. Zoals ook ons Melkwegstelsel en chakrastelsel is opgebouwd. Macro, micro. Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten.

Eerst ontstond er een kern, waar zich de zonnekracht nestelde en die ons later het celleven op Moeder Aarde zou schenken. Door de roterende krachten werden lagen opgebouwd en in stand gehouden i.p.v. tot moes te worden aangedrukt. In de kern draait nog steeds een binnenaardse zon tegen de draairichting van de aarde in. Hier tussen bevindt zich een vloeibare laag gevuld met gassen en vloeibare mineralen. Door de hulp van buitenaf konden de Goddelijke Elohim Stralen een groot krachtig zonnecentrum opbouwen, verbonden aan de grote Centrale zon. Op den duur werden dit 12 kristallen zonnelichtcentrales verspreid over Moeder Aarde. Onderling waren ze verbonden door drakenleylijnen (energiebanen). Hiervoor waren speciaal Hoge Priesters uit de Hogere dimensies opgeleid, die wisten hoe en waar ze deze kristalenergie naar toe moesten stralen, door konden geven en in stand konden houden. Zo ontstonden er, binnen de evolutie van de aarde, 12 dimensies met ieder ook weer 12 kristallen zonnekrachtcentrales, allen aangelegd door en verbonden aan de grote Siriuspoort en de grote Centrale zon. 

Uiteindelijk was Moeder Aarde dus opgebouwd uit een innerlijk én uiterlijk rasterwerk dat bestond uit 12 x 12 = 144 kristallijnen energiepunten met lichtzegels verankerd aan specifieke punten op Moeder Aarde.

Door het overbrengen van heilige geometrische vormen ontstonden er levensvormen. Op een Moederring die rondom de aarde werd opgebouwd en ging cirkelen, werden via Sirius de 12 stamwezens van 12 verschillende sterrenstels vanuit de Hogere Kosmische Rijken uitgenodigd, waaruit later ook het oude Lemuriaanse volk voortkwam, alsook de mythe van de 13 grootmoeders, 13 kristallen schedels, 13 draken, 13 meerminnen etc. Allen afkomstig van een ander sterrenstelsel en nog steeds nauw verwant met onze oude inheemse volkeren. We kennen deze sterrenstelsels nu onder de namen: Dragon-Antares-Scorpio, Orion, Ursa Major-Grote Beer, Taurus-Adebaran, Arcturus, Sirius, Pleiaden, Cassiopeia, Alpha Centauri, Lyra-Cygnus-de Zwaan, Andromeda, Zeta Reticuli-Virgo/Spica. (uit boek: Jaap van Etten, Het fenomeen kristallen schedels).

Eerst vormde zich het mineralenrijk, gevolgd door het plantenrijk en vervolgens het dierenrijk: vanuit eencellige wezens kwam de evolutie verder op gang. Ieder sterrenstelsel was verbonden aan een kleurenstraal, kristalsoort of mineraal. Ieder mineraal, plant en diersoort droeg op haar beurt een ander soort levensenergie dat zich verder en verder doorontwikkelde en waaruit tenslotte een menselijk wezen voortsproot in etherische vorm. Al deze afzonderlijke levenssoorten werden en worden energetisch ondersteund door de aanleg van een eigen energierasterwerk in en rond de aarde, welke tot stand gebracht werd door de al maar doorgaande cycli van leven en dood.

Het kristallijnen rasterwerk, dat door de ondergang van Lemuria en Atlantis niet meer intakt was en waardoor de oorspronkelijke Zonne RA kracht niet meer tot onze beschikking stond, is nu weer hersteld met behulp van de oud Lemuriaanse Kristal Licht Meesters en de kristalhoeders die op Moeder Aarde leven. Dit oorspronkelijke raster is herverbonden met de kracht van de kristallen (schedels) en de kristallijnen structuren in de binnenaarde. Op 12 cruciale draken kruispunten, waar belangrijke leylijnen samenkomen op Moeder Aarde, bevinden zich de 12 Sterrenpoorten die de verbinding vormen met onze oorspronkelijke voorouders. Ook deze worden weer geactiveerd, maar er is nog heel veel werk te doen voordat alle energiecentra opnieuw verbonden zijn door leylijnen en leywateren en hun oude oerkrachten terug hebben gekregen. In 2015 kon dit herstelprogramma opgestart worden waarin de aloude drakenkruispunten heropend, uitgelijnd en verbonden konden worden met de leylijnen, met de heilige geometrische en van oorsprong ook planetaire structuren. De Oude Lemuriaanse kristalgrotten worden nu stelselmatig hergeopend en kunnen hierdoor weer een actieve rol van betekenis gaan spelen. Sinds de zomer zonnewende van 2017 is de Moeder Yinkracht weer verbonden via de indalende Maanenergie in onze baarmoeders. Wij dienen als sluis tussen de BronZon en Moeder Aarde, waardoor zij weer een belangrijke rol kan gaan spelen binnen het totale goddelijke evolutionaire kosmische Plan!

Oude energierasterwerk weer herstellen

We spreken hier allereerst over een etherische kristalstructuur die Moeder Aarde volledig omhult en het bewustzijn van iedere levenssoort bevat. Dit zijn 13 tot 15 miljoen rasterwerken volgens Drunvaldo Melchizedek in zijn boek 'De geometrie en de Schepping' deel 1. Voordat Atlantis ten onder ging waren er 600 meesters op aarde die voorvoelden dat het mis zou gaan. Dat het eenheidsbewustzijns-raster kapot gemaakt zou worden door ondergrondse activiteiten in Atlantis. Ze riepen de hulp van hogere bewustzijnsniveaus in. Dit resulteerde in een Kosmisch Plan geleid door LichtMeester Thoth, de Zonnegod Ra en Araragat. Men besloot op de as van het oude bewustzijnsraster een nieuw raster te gaan construeren. Men startte ongeveer 12.900 jaar geleden en ze wisten dat ze dit raster precies voor het einde van de 20ste eeuw af zouden hebben, om te voorkomen dat Moeder Aarde ten onder zou gaan.

Hoe ging dit in zijn werk?

Op 1 km verwijderd van de grote piramide van Gizeh startte het project. Men groef een gat in de aarde van ongeveer 1,5 km diep en voorzag het van een stenen bekleding. Hierin plaatsten ze 10 gulden snede spiralen die door de vortexkrachten omhoog kwamen en ze wisten precies waar ze de grote piramide van Gizeh bij de Nijl moesten plaatsen. Toen de aardas ging verschuiven ten tijde van de grote veranderingen op Moeder Aarde, had men reeds een begin gemaakt met het 'overschrijven' van het oude ingestorte raster. Twee energielijnen brachten ze in kaart en deze slingeren vanuit de grote Piramide van Gizeh rond de hele aarde en kruisen elkaar op 83.000 vortexpunten. 
Op ieder kruispunt hebben de Licht Meesters onder aanvoering van Meester TOTH, toentertijd in de 4e dimensie een belangrijk bouwwerk neergezet om deze energie vast te houden. Allerlei volkeren die op aarde leefden hebben deze krachtpunten in kaart weten te brengen en voelden wat voor belangrijke taak ze in wezen op aarde te vervullen hadden. Bijvoorbeeld de Aboriginals, de Maori's, de Kelten, maar ook het Mayavolk en de Inca's zijn hier belangrijke voorbeelden van. Zij haalden via heilige rites de energie vanuit de 4e dimensie aan en trokken de energieverbindingen door naar de fysieke aarde die zich in de 3e dimensie bevond. Op hoge bergen, piramides, obelisken, tempels, kathedralen, kerken, maar in vroegere tijden ook via stenen altaren, megalieten, hunebedden en andere natuurvormen. Dit is nog steeds zichtbaar in de wereld van vandaag. Ook watervallen, beken en rivierbeddingen kwamen regelmatig in aanmerking om als kosmisch lichtportaal te dienen. Soms legden ze ook speciale kanalen aan om als toegevoegde waarde extra te dienen, als waterwegen en transportmiddel van deze heilige en krachtige vectoren.
In de buurt van een mannelijk positief energieportaal vind je immers ook altijd een vrouwelijk negatief energieportaal.

Nu is de grote Piramide van Gizeh ooit loodrecht bovenop de aardas in Egypte gebouwd. Op deze plek is mannelijke energie. Als je deze aardas doortrekt kom je uit op een eilandje midden in de Stille Zuidzee, Moorea genaamd. Hier is de vrouwelijke energie ingebed. Kijk goed naar de afbeelding (even verderop): dit eilandje draagt van zichzelf al de vorm van een hart!
Aan Moorea zijn nog altijd de Lemuriaanse Hathorgodinnen van licht, liefde & wijsheid verbonden. Zij dragen van oudsher nog steeds deze heilige wijsheid via coderingen in zich.

 


3 piramides van Gizeh
getekend door maria van der Geest
 

Het komt er in werkelijkheid dus op neer, als alles goed zou functioneren en zou doorstromen op onze Moeder Aarde, dat iedere plaats altijd verbonden zou zijn met:
1) De mannelijke energie uit de Bron op Absoluut niveau van God, van waaruit al het leven ooit ontsprongen is en op Moeder Aarde ontvangen wordt via de piramide van Gizeh in Egypte én tevens:
2) Via de Maan & Moeder Aarde as met de vrouwelijke Moeder Hathor Godinnen energie in Moorea, het eilandje in de Stille Zuidzee.

Om de Vrede op ons aller geliefde Moeder Aarde echt in eer & glorie weer terug te brengen, dienen we dus eerst een gelijkmatig en evenwichtig uitgebalanceerd leylijnenstelsel in ere te herstellen. Een leylijnenstelsel waar de oerdraakenergieën zullen floreren, waar we weer met een gerust hart durven dromen en wonen, samen met alle overige levende (oer) wezens. Alleen dan kan er sprake zijn van een goed functionerend Eenheidsbewustzijns netwerk waar de vrouwelijke en mannelijke energiestromen elkaar volledig verrijken, aanvullen en ondersteunen. Pas dan is eer & glorie ook weer mogelijk voor hen die het nu nog niet zo nauw nemen d.m.v. hun haat en onlustgevoelens; voor hen die de trillingsfrequentie omlaag halen door veel onrust te zaaien i.p.v. onvoorwaardelijke Liefde.

Moeder Aarde bedankt ons voor alle inzet en liefde door ons te bevrijden van karma en de mooie weg die we samen, tegen de stroom inroeiend, als lichtwerkers zijn ingeslagen, ondanks de nog voortlevende misère om ons heen. Kijk alleen naar jezelf en weet dat wie goed doet goed ontmoet!
Wie bewust wordt van Eenheidsbewustzijn zal via Moeder Aarde's oerenergieën, krachtige impulsen gaan ontvangen en voor altijd uit haar Moeder Bron gevoed gaan worden, wat voelt als een eeuwigdurende ondersteuning in een land van Melk & Honing.
VOOR WAT HOORT WAT!

 

Moorea, eilandje met de vorm van een HART (vrouwelijke energie: is de zuidpool) in de Stille Zuidzee. Ligt exact aan de andere kant van de aardas tegenover Egypte (mannelijke energie: is de Noordpool)
Moorea, eilandje in de Stille Zuidzee

       

Begrijp je nu waarom het zo van belang is dat we allemaal mee gaan helpen met het Grote Herstel Programma op Moeder Aarde om de oude krachtplaatsen weer in stelling te brengen? Alleen dan kan er ook door jouw leylijnen en meridianenstelsel een evenwicht tot stand komen tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën!
Ik moedig je aan om je hier bewust mee bezig te gaan houden en tot actie over te gaan! Moeder aarde is je zéér dankbaar en zal een ieder hiervoor belonen!
Wens je ondersteuning?

Mijn praktijk de Sterrenpoort is er volledig op ingericht om jou met alle onvoorwaardelijke Liefde geprogrammeerde Lemuriaanse Hathor Healing te geven d.m.v. Kristaltherapie.
Ik mag  jou rechtstreeks vanuit het Lemuriaanse hart én de
Goddelijke Bron én het hart van de Heilige Moeder Hathor Bron in en rond Moeder Aarde, voeden met vernieuwende & tevens herstellende levensenergie Broncodes.

WAT ZIJN WE TOCH WEER IN EEN LEMURIAANS PARADIJS BELAND,
DAT WIJ ONDANKS ALLES WAT ER HEEFT PLAATSGEVONDEN,
WEER AUTHENTIEKE LEMURIAANSE HATHOR HEALING
KUNNEN ONTVANGEN

 

 

 

 

Terwijl deze kaars wordt overgedragen van site naar site, zal de vlam van spirituele liefde en healing het pad blijven verlichten voor diegenen, die hun ware zelf willen leren kennen. Neem dit licht ook mee naar jouw pagina zodat het de weg naar liefde en healing mag verlichten. Kijk hoe het reist van een plaats naarde volgende en op die manier de hele wereld omarmt met hoop.

Copyright © Maria van der Geest 2018

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren