Sterrenpoort Maria van der Geest
info@sterrenpoort.com

Grandmothers Prayers

Deze pagina wordt gevuld door de Hathor Grootmoeders vanuit hun LeMUriaanse Kristal Domein down under de ULURU Rocks in Australië & Tongariro in Nieuw-Zeeland.

In deze grote Vuur & Water Vortex-massa ligt de OerPoort van ons bestaan, strak uitgelijnd met onze Zon en Maan, planeten, maar ook de verre sterrenstelsels van Orion en de Pleiaden alsook het Mineralen- & KristalRijk van onze Moeder Aarde. Hier vandaan is al het Leven ons Aarde Portaal IN DEN BEGINNE ontstaan en van hieruit verspreid via de waterwegen naar het Noordelijk halfrond, waarna bijvoorbeeld ook 'mijn' Sterrenpoort is geopend om als dragende MaanPoort bij te dragen aan het binnenkomende dierenleven. Denk hierbij aan de Dolfijnen, Zwanen en de Natuurengelen zoals de Elfen t.b.v. planten en bomen etc. Mijn Draken bewustzijn heeft geholpen om dit tot stand te brengen!

                  Uluru Rocks - Centraal Australië             Tongariro -vulkaan Nieuw-Zeeland op Noorder Eiland                                  

Geniet oprecht en gebruik en deel het vrijelijk onder vermelding van
Maria van der Geest      www.sterrenpoort.com


Op mijn Open Zondagen
van 13 - 14 uur
Grandmother SAMENZANG
ten bate van LeMUria


 

Hieronder volgen inspiratief ontvangen teksten van de:

De Grootmoeders van ULURU Rock
met een Boodschap vanuit de Eeuwige Stilte

 

EEUWIGE EENHEID

DIE IN STILTE TEGEN ONS ZINGT

DIE ONS DOORDRINGT, ALLES OVERSTIJGT EN BIJBRENGT

DOOR ONS IN ELKANDER TE SPIEGELEN

ZONDER OORDEEL

 

EEUWIGE STILTE

BEGELEID ONZE STAPPEN MET JOUW VURIGE MISSIE

LANGS DE LEMURIAANSE OERWATEREN & LUCHTEN

DAT WIJ DOOR TE SPELEN

MET ALLE AARDSE ELEMENTEN

DE LESSEN OP ONZE LEVENSWEG 

ZULLEN ONT-MOETEN EN INZIEN

WIJ ZEGGEN: ONTMOET & ZIE IN

ONS GROTE MOEDERDOEL 

EN LEER HAAR TE EERBIEDIGEN

 

EEUWIGE INFLUISTERING

BEVLOEI ONS MET JOUW FLUWELEN WIL

ZODAT WIJ ALLES MET RESPECT  AANRAKEN

HELP ONS

 VANUIT ONS HOGER HART
TE LEREN UIT SPREKEN

ZODAT WIJ NIEMAND ONNODIG PIJN DOEN

 

EEUWIGE SCHOONHEID

INSPIREER ONS DOOR ONS TE LEREN OBSERVEREN

ZONDER TE OORDELEN

ZODAT WIJ  NIEMAND KWETSEN

 EN NÁ DIT LEVEN OP MOEDER AARDE

DE ZUIVERSTE 

KLANKEN & TONEN-

VOL VAN LEMURIAANSE WIJSHEID -

  NA LATEN TRILLEN

 

EEUWIGE EENHEID

WANNEER WIJ DAN DOOR ZULLEN REIZEN

NAAR HET EEUWIGE ALTAAR VAN GOD

LAAT DAN ONZE LEVENSCIRKELS TEN EINDE ZIJN GEKOMEN

OP EEN LEMURIAANSE MOEDER GODINNEN AARDE

WAAR ONZE WIJSHEIDS-LEVENSSPIRAAL TOT IN

HET EEUWIGE DOOR
ZAL BLIJVEN GROEIEN

MOEDER LEMURIA "WAAK OVER ALLEN"

ZODAT WIJ NIMMER MEER ZULLEN VERDWALEN!

The Grandmothers Bless YOU ALL


 DE GROOTMOEDERS van Uluru & Tongariro sturen ons een LeMUriaanse Drakenvuur Blessing

 Moge het Gouden LeMUria Drakenvuur voor altijd in ieders gedachten zijn

Ieder recht doen op een zuivere oprechte & wijze manier

Moge het Gouden LeMUria Drakenvuur een ieder behoeden zichzelf telkens opnieuw te ontkrachten

*

 Moge het Gouden LeMUria Drakenvuur in ieders ogen geboren worden

Om elkander in Liefde te bewonderen

en goede voornemens met elkander te delen

We vragen aan het geliefde Gouden LeMUria Drakenvuur

Iedereen te ontdoen en af te houden van onrechtmatige acties en handelingen

*

 Moge het Gouden LeMUria Drakenvuur ieders lippen zegenen

Zodat iedereen voor altijd de waarheid zal spreken vol lof en overtuiging

om elkander te bekrachtigen, aan te moedigen en te eren

Vanuit een krachtig gevuld Gouden Moeder LeMUria Hart

*

 Moge het Gouden LeMUria Drakenvuur in ieders oren weerklinken

Zodat ieder het stromen van het water kan verstaan

van onder de LeMUria Rocks via de Droomweg

Moge  eenieder voor immer beschermd worden tegen haat & laster

Dat de LeMUriaanse familie kwaad zou berokkenen of te gronde zou richten

*

 Moge het Gouden LeMUria Drakenvuur in ieders armen & handen branden

Zodat iedereen voor altijd met open armen en handen Moeder Aarde zal kunnen strelen en koesteren

wat haar wederom tot LeMUriaanse Vruchtbare Groei & Bloei zal leiden

Moge hiervoor het Gouden LeMUria Drakenvuur in alle LeMUrianen opengaan

*

 Moge het Gouden LeMUria Drakenvuur door ieders benen & voeten branden

Zodat eenieder voor altijd eerbiedwaardig, zorgvuldig en op een oprechte Wijze

met iedere voetafdruk Moeder Aarde zal bewandelen en inprenten

om haar te voeden en te bevruchten met het zaad uit de BronZon

Moge hiervoor het Gouden LeMUria Drakenvuur in alle LeMUrianen voor eeuwig gronden

*

 Moge het Gouden LeMUria Drakenvuur door ieders botten, bloed & cellen stromen

om Transformatie, Transmutatie en Transfiguratie te voltooien

zodat wij met elkaar vanuit één Bron, vanuit één Celbewustzijn, als één LeMUriaanse familie

verder kunnen opereren in Wijsheid in een wereld vol Liefde, Verdraagzaamheid  vanuit EENHEID

 

 
           Uluru Rocks - Australië                                        Tongariro vulkaan Nieuw-Zeeland

                   

Dit vraag ik dagelijks en ieder uur aan God Almachtig
Aan mijn Hoger Zelf en aan alle betrokkenen die ons dagelijks helpen en steunen vanuit de Spirituele wereld en de Kristallijnen Kroon Domeinen Down Under ULURU Rocks en Tongariro

Leef met elkander
elke dag

in VOLHEID
vanuit
EENHEID,
in LIEFDE & VREDE
e
n alle OPRECHTHEID
op HARMONIEUZE wijze

SAMEN

Zoals in de TIJD
van het
oude LeMUria,
Óns aller LeMUria
Óns aller Kroon Domein

The Grandmothers Bless YOU ALL